Alicja Kusak | Kancelaria Mediatora
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Mediacje

MEDIATOR ALICJA KUSAK

Mediacje to nic innego jak polubowne rozwiązanie sporu bez udziału Sądu. To TY jako Strona konfliktu przy wsparciu i doświadczeniu mediatora wypracowujesz projekt ugody, jeśli trzeba konsultujesz go z pełnomocnikiem, następnie ugoda jest zatwierdzana przez Sąd. W sprawach majątkowych bez zwłoki nadaje się jej klauzulę wykonalności i dalej, jeśli jest taka potrzeba, kieruje do egzekucji komorniczej. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. (art. 18315kpc). Mediacja jest statystycznie 12 razy szybsza od każdego postępowa sądowego. Średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w polskich sądach to 6 – 9 miesięcy, czasami dłużej. Mediacja jest statystycznie 5 razy tańsza od każdego postępowania sądowego. Opłaty sądowe, koszty pełnomocników, biegłych. Dla przykładu rozwód średnio kosztuje od 5 tysięcy do 20 tysięcy i więcej od każdej ze Stron. Mediacje są dobrowolne, możliwe na każdym etapie postępowania sądowego (mediacje sądowe), a także przed jego rozpoczęciem (mediacje pozasądowe – pobierz wniosek).

Jedyny warunek obydwie Strony muszą się na nie zgodzić i stawić na posiedzeniu mediacyjnym osobiście. Mediacje są poufne, tylko Sąd może zdjąć z mediatora klauzulę poufności. Mediacje są bezstronne. Bezstronny mediator pomoże osiągnąć porozumienie, spojrzeć na konflikt pod różnym kątem, znaleźć punkty styczne, usprawnić komunikację, wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony bez poczucia krzywdy. Niezadowolenie z orzeczenia sądowego skutkuje wszczęciem procedury odwoławczej i ponoszeniem kolejnych nakładów finansowych. Mediacje są neutralne. Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie reprezentuje Stron, nie prowadzi terapii Stron, a tym bardzie ich nie godzi. Mediator aktywnie pomaga znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie sporu, które przyjmie formę ugody napisanej zgodnej z prawem i z procedurami sądowymi. Mediacje są przyjazne – odbywają się w przyjaznych wnętrzach, poza gmachem Sądu. Masz prawo do swobodnej, czasem emocjonalnej wypowiedzi, ale zawsze z szacunkiem do drugiej osoby. Mediator będzie czuwał nad właściwym procesem mediacji, łagodził napięcia, kierował dyskusją.

qode-eliptic-slider

Jestem dyplomowanym mediatorem (Studia Podyplomowe MEDIACJE W BIZNESIE w WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ we Wrocławiu), trenerem technik komunikacyjnych i negocjacyjnych, wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, współtwórcą FUNDACJI DLA MEDIACJI.

Profesjonalnym mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów stałych SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU i SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE. Prowadzę procesy mediacji ze skierowania Sądów oraz firm i osób fizycznych.

Cennik

W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie o mediację.

W sporach niemajątkowych koszt mediacji wynosi 200 PLN/godz. + VAT. W pozostałych sprawach koszt mediacji uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu.

WPS do 200 000 PLN - 1 800

WPS do 500 000 PLN - 2 800 zł

WPS do 1 000 000 PLN - 3 800

WPS powyżej 1 000 000 PLN - negocjacje

Mediacje

1_13
RODZINNE

Rodzinne dotyczą m.in.:

  • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
  • alimentów
  • kontaktów z dzieckiem oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację
  • kontaktów z dzieckiem oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację
CYWILNE

CYWILNE dotyczą m.in.:

  • podziału majątku,
  • zniesienia współwłasności,
  • żądania odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • spraw o zachowek,
  • działu spadku,
  • ochrony dóbr osobistych
MEDIACJE GOSPODARCZE

Jako doświadczony mediator prowadzący dziesiątki spraw gospodarczych ze skierowania sądowego oraz współpracujący z profesjonalnymi pełnomocnikami zapewniam o skutecznym procesie mediacji. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy którzy zdecydują się rozwiązać spór na drodze mediacji mogą liczyć na zwrot opłaty sądowej (5% wartości sporu) w całości (o ile do ugody dojdzie przed pierwszą rozprawą) lub 75% wniesionej należnej opłaty sądowej (gdy ugoda przed mediatorem zawarta zostanie po rozpoczęciu przewodu sądowego).

ADMINISTRACYJNE

Mediacja w postępowaniu administracyjnym obecna jest od 2017 r. Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach prawa, np. w formie ugody, wówczas organ administracji publicznej (np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Gminy) załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji, a jeśli nie wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji.

Szkolenia

SZKOLENIA

Oferta szkoleniowa obejmuje kursy przygotowujące do zawodu mediatora i staże, jak również szkolenia dla osób chcących wzmocnić swoje dotychczasowe kwalifikacje i kompetencje poprzez wykorzystanie technik mediacyjnych w obecnej pracy. Celem prowadzonych szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami i procesem mediacji oraz ich praktycznym zastosowaniem w biznesie, administracji publicznej, środowisku szkolnym i organizacjach biznesowych. Aktualna oferta szkoleniowa dostępna na fanpage`u.